Hantering av dina personuppgifter

Singla Slöjdverkstad, SJd
behandlar dina personuppgifter med respekt. Vi ger/säljer inte dem vidare.

Du kan ge din E-postadress
till oss för att prenumerera på Nyhetsbrev. Till dess du mailar tillbaks till
oss och ber att vi avregistrerar dig för nyhetsbrev, kommer du att finnas i
vårt register för utskick.

Vi sparar din info när du
gör en bokning hos Singla Slöjdverkstad, SJd. När ditt ärende är avslutat finns
ditt namn och E-postadress kvar i vår sändlista för Nyhetsbrev medan övriga
personuppgifter tas bort.

Du kan när som helst be att få
tillgång till den info vi har om dig, göra en rättelse, inskränka rätten till
dataportabilitet eller be om avregistrering.

Du har också rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet kring vår
behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för
personuppgiftshanteringen: Susann Myrenhammar sjd (@) singlaslojdverkstad.se

Lämna ett svar