Den här bloggen har just blivit till.

Och om det går som jag vill

ska den, med lite pill,

fyllas med bilder och ord.

Och då är min lycka gjord!